News and information

MGT TECH Sp. z o. o realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Oś projektowa I: “Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”

Działanie projektu 1.2: “Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata-2014-2020”

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-7606/17

 1. Projektowanie i wykonanie linii podającej rurkę stalową do produkcji zawiasu do samochodu Jaguar

2. Projekt i wykonanie maszyny do badania naprężeń w elementach złącznych

3. Maszyna wytrzymałościowa do testowania wózków do szaf

Innowacyjny system do płyt komórkowych o konstrukcji bezramowej:

Zobacz jak to działa !!!

Wózek górny do drzwi z płyty komórkowej

https://www.youtube.com/watch?v=RL9MgID1C0w

Wózek dolny do drzwi z płyty komórkowej

https://www.youtube.com/watch?v=kNt_pUPVmhc

Prostopadłe ��czenie płyt komórkowych

https://www.youtube.com/watch?v=xsjhyjT2EjY

Czołowe ��czenie płyt komórkowych

https://www.youtube.com/watch?v=B57nhMlpK_g