Detale toczone z metali kolorowych

Elementy z metali kolorowych
( Aluminium, ZnAL, Mosiadz)